Årets emne er:

”Vogt dig for ulven, der lurer i natten; 
lyt, hvor den trækker og prøver sin lænke. 
Stille, men rasende hævngerrig er den; 
ønsker så inderlig tænder 
at sænke i guder og mennesker, 
hør, hvor han tude! 
Vogt jer for Fenris, han venter derude”.

Deltagerbrevet udsendes når årets tema afsløres på mail d. 1. januar. 2020

Færdsel i forbindelse med trafikkerede veje
Dinizuli foregår i Teglstrup Hegn ved Helsingør Skoven afgrænses af Esrumvej mod syd, Skindersøvej mod vest og nord og Strandvejen mod øst. Al færdsel på disse store veje er ikke tilladt og vil medføre at patruljen diskvalificeres fra konkurrencen og skal returnere til skolen.

Øvrig udrustning som kan medbringes
• Diverse værktøj (Obs. eldrevet værktøj er ikke tilladt)
• Te, vand kakao, kaffe eller andet som kan laves på varmt vand
• Trangia
Personligt udstyr
• Varmt tøj i lag efter vejret
• Vand- og vindtæt overtøj
• Vandrestøvler, eller andet vandtæt fodtøj
• Sideunderlag
• Spisegrej, viskestykke
• Vanddunk/Termokande
• Sovepose
• Liggeunderlag
• Refleksvest & Reflekser
 
Spejdere som ikke er fornuftigt påklædt vil blive nægtet at starte på opgaveløbet, alle patruljer vil blive kontrolleret umiddelbart inden start af løbsledelsen. Dette er udelukkende af hensyn til spejdernes sikkerhed i forhold til vejret, og vil derfor også være afhængig af den aktuelle temperatur og vindforhold.

Shorty/viking mærke
Spejdere, som er i gang med at tage enten shorty eller vikinge mærket, må kun deltage på Dinizuli i korte bukser, hvis de har gennemført løbet mindst én gang tidligere, og hvis de medbringer skriftlig tilladelse fra deres forældre. Tilladelsen skal være underskrevet af begge forældre eller barnets juridiske værger.

Allergi
Hvis der ikke er givet information vedr. allergi eller andre særlig forhold i forbindelse med kost skal dette gives videre til løbsledelsen senest 8. januar på Dinizuli facebookside.


Find program, generel info med mere på www.dinizuli.dk
 
Spejderhilsen
 
Løbsledelsen