BålSignaleringFørstehjælp – Hinderbahn – Den barske – PioneerSamarbejdeKong Dini

Bål

Sådan laver man bål i naturen

Det er vigtigt at huske på, at skoven er et brandfarligt sted – specielt om sommeren. Brug derfor en af de specielle bålpladser, eller spørg skovfogden, hvor det er sikkert at tænde bål.

Tænd bål med omtanke

  • Find ud af om det er tilladt at tænde bål, der hvor du er.
  • Find ud af om du må samle ved fra skovbunden.
  • Tænd aldrig bål hvis det blæser meget.
  • Tænd aldrig bål hvis der er tørt.
  • Tænd aldrig bål hvis ilden kan brede sig.
  • Tænd aldrig bål tæt på buske og træer.
  • Tænd aldrig bål uden en voksen i nærheden.
  • Sluk altid dit bål, når du er færdig med det.

Regler for brug af åben ild i skoven

Generelt er det ikke tilladt at åbne ild i skoven (jf. adgangsbekendtgørelsen § 26, stk. 1). Ejeren af området kan dog give tilladelse til dette, hvis det ikke strider imod andre bestemmelser (jf. adgangsbekendtgørelsens § 25, stk 2).

De almindelige regler for brand og åben ild skal dog altid overholdes, jf. Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding, brug af ild, lys, varmekilder m.v. – især §§ 3, 4.

Politiet kan i tørre perioder have udstedt forbud mod brug af åben ild.

Sådan slukker du et bål

Et bål skal altid slukkes, når man forlader det. Hæld vand på bålet, og rør i det med en pind. Har du ikke vand ved hånden, kan du sprede bålet. Når det ikke ryger mere, er der ikke flere gløder.

Husk, at andre også skal bruge bålpladsen. Tag alt affald med, og ryd op på pladsen, så resten af brændet ligger i en pæn bunke.

Brænde til bål

Ved flere bålpladser i statsskovene er der lagt brænde ud, som man frit kan bruge. Alternativt kan man samle grene og kviste i skovbunden. Vælg brænde, efter hvad du skal bruge bålet til:

Bøg, eg og birk: Sværere at antænde. Brænder med få flammer og mange gløder. Velegnet til glødebål, der giver strålevarme og lavere temperaturer over længere tid. Bruges når man skal stege kød eller bage brød. Og til at varme sig ved.

Gran, fyr og poppel: Let at antænde, brænder hurtigt, med store flammer og meget varme, men danner kun få gløder. Det er godt til mad som pandekager, der kræver flammer og meget varme.

Hvis du har flere typer træ er det smart at tænde op med det letantændelige – og lægge godt glødebrænde på når ilden først har fået fat.

Lånt fra naturstyrelsen.dk

Video fra Mediefraktion