BålSignaleringFørstehjælp – Hinderbahn – Den barske – PioneerSamarbejde Kong Dini

Samarbejde

Et godt samarbejde må ikke forveksles med, at man har det godt med hinanden. Der drejer sig om, at der er klarhed om kerneopgaven, og at man kan arbejde effektivt sammen om denne.

Forudsætningen for et vellykket samarbejde er:

  • “Koordinering – at man har fælles mål, fælles sprog og viden samt gensidig respekt mellem faggrupperne”
  • “Kommunikation – der kan understøtte koordineringen, når den er hyppig, rettidig, præcis og problemløsende”.

Dette kan være svært i organisationer, hvor forskellige faggrupper har en specialviden, men stadig er afhængig af hinanden for at gøre et godt stykke arbejde. Det kan også komplicere samarbejdet, hvis det ikke er muligt at forudse vigtige elementer i opgaveløsningen, og opgaver, der skal løses under tidspres. Derudover kan forskelle mellem løn og status/prestige på arbejdspladsen også besværliggøre samarbejdet.

Et godt samarbejde forudsætter en ledelse, der:

  • Formulerer et fælles mål, som giver mening og motiverer alle
  • Sikrer det nødvendige niveau af fælles viden og fælles sprog – gennem videndeling og læring
  • Understøtter den gensidige respekt mellem faggrupper uanset deres formelle status
  • Udvikler strukturer og relationelle kompetencer, der styrker den vigtige interne kommunikation om kerneopgaven.

Lånt fra lederweb.dk