Gamle tilmeldinger blanketter

Dinizuli_1965_Tilmelding Dinizuli_1968_Tilmelding
 Dinizuli_1969_Tilmelding  Dinizuli_1970_Tilmelding  Dinizuli_1971_Tilmelding  Dinizuli_1972_Tilmelding
 Dinizuli_1973_Tilmelding  Dinizuli_1974_Tilmelding  Dinizuli_1975_Tilmelding  Dinizuli_1976_Tilmelding
 Dinizuli_1977_Tilmelding  Dinizuli_1978_Tilmelding  Dinizuli_1979_Tilmelding  Dinizuli_1980_Tilmelding
 Dinizuli_1982_Tilmelding  Dinizuli_1983_Tilmelding  Dinizuli_1984_Tilmelding  Dinizuli_1985_Tilmelding
Dinizuli_1986_Tilmelding  Dinizuli_1987_Tilmelding  Dinizuli_1988_Tilmelding
Dinizuli_1991_Tilmelding  Dinizuli_1992_Tilmelding  Dinizuli_1993_Tilmelding   Dinizuli_1997_Tilmelding
Dinizuli_2013_Tilmelding