Tilmelding + regler

 

Kære Dinizuli Deltagere

Dinizuli 2021 skal ligesom alle andre skal tage hensyn til corona situationen.

Så vi har besluttet at ændre Dinizuli 2021 – til DIGIZULI 2021.

Så i bliver hjemme i jeres egne patruljer og vi sender opgaverne til jer HELE januar!

Vi laver alle opgaver så de passer til Corona restritriktionerne undervejs og i kan løse opgaverne hver for sig – sammen.

Vi opfordrer til at i laver online møder og løser opgaverne i samarbejde uden at være i samme rum.

Brug skærme – vær kreative – find på andre måder som passer Corona restriktioner og sociale bobler.

Vi opdaterer og udvikler/ændrer i løbet af hele løbet! Måske endda forlænge så det passer!

Vi må jo holde vores spejderhjerner lidt i kog undervejs! Uden tvivl en anderledes opgave end at samles i frostvejr som vi plejer!

MEN hey – vi gør noget! SAMMEN – HVER FOR SIG!🥳🤩

 

Hvem kan deltage: 

Storspejdere i alderen 12-16 år. Man deltager i patruljer á 4-7 spejdere.

Løbet er åbent for alle spejdere, uanset korps og nationalitet.

 

O-løbet bliver sendt som opgave – i skal løse og sende retur.

Gennemgående opgave: bliver sendt som opgave – i skal løse og sende retur.

Skrøbelig genstand: bliver sendt som opgave – i skal løse og sende retur.

DIGIZULI 2021 hovedopgaverne består af 4 opgaver som i får tilsendt  de første 4 søndage i januar.

De skal løses og afleveres inden for den næste uge. (Mere specifikke tider kommer)

 

De indeholder samme emner som altid; bål, signalering, førstehjælp, hinderbahn, den barske, pioner, samarbejde.

 

Kong Dini stiller jer ekstraopgaver undervejs – som i kan få bonuspoint for at løse

 

Vi kigger alt materiale indsendt igennem fra alle patruljer og

Offentliggører vinderen mellem søndag d. 7-14. februar 2021.

 

Adventurespejdligaen er ved at rekonstruere sig selv – så der vil ikke blive talt point sammen i ligaen 2021.

 

KONTAKT

I kan kontakte os på info@dinizuli.dk hvis der er nogen spørgsmål undervejs

Pris pr. deltager 50 kr.

 

info@dinizuli.dk

Når det er modtaget bekræftes det af løbsledelsen pr. mail eller SMS

 

KLAGER
Klager over afviklingen af de enkelte discipliner skal afleveres skriftligt til løbsledelsen senest 24 timer efter disciplinens afvikling.
Klager over pointberegning og resultater skal afleveres skriftligt til løbsledelsen senest d. 21. februar 2021

 

REGLER

Der må undervejs IKKE deles opgaver med andre deltagende patruljer – årets opgaver er selvstændige opgaver i patruljens skal løse og indsende. Heller ikke på sociale medier – medmindre i bliver bedt om det i opgaven.

Alle retningslinjer der bliver udstukket af løbsledelsen skal overholdes. Ved overtrædelse vil løbsledelsen i hvert enkelt tilfælde vurdere hvorvidt overtrædelsen betyder at patruljen bedes forlade arrangementet.

Regler for Digizuli 2021

1. Det er lovligt at bruger internet og bøger til at løse alle opgaver i årets Dinizuli
2. Alle opgaver, skal løses at de spejder, som er tilmeldte Digizuli
3. Ved ondsindet eller ødelæggende adfærd overfor løbet eller andre deltagende spejdere, kan dette før til diskvalificeret.
4. Det er vigtigt af tidsfrister overholdes, afleveres en opgave senere en den beskrivende tidsfrist, gives der ikke point for opgaven.
5. Alle betingelser for aflevering af en opgave skal være overholdt, herunder #Hashtag, Tekst, Antal billeder, Video redigering, Patruljenavn & Gruppenavn.
6. Der må kun uploades/indsendes løsning på opgave en gang.
7. Hver patrulje, skal sende mail fra en unik mailadresse. Instagram kontoen må gerne deles mellem patruljerne i gruppe.
8. Corona reglerne gælder på årets Dinizuli, også selv om der er i egen hytte

Mail: opgaver@dinizuli.dk
Når I sender en mail, vil I modtage et autosvar som er bevis for at Dinizuli-Team har sendt mailen inden for tidsfristen.
Emnet mærkes med, Digizui – “den opgave der sendes”
Mailen skal ligeledes indeholde jeres Patruljenavn & Gruppenavn.

Instagram:
Når i uploader til instagram skel der oploades et stil-billede efterfulgt af en video
Dato stemples af Instagram
Husk alle unikke #Hastag, Patruljenavn & Gruppe navn.
Video længde 3-60 sekunder

Facebook:
https://www.facebook.com/Dinizuli
Her deler vi jeres billeder og videoer efter opgave/posten er lukket.

Alm Post:
Pakken må gerne afleveres til Dinizuli Team i Helsingør, sammen dag som, patruljer i resten af lande aflevere på ”Postkontoret”
Pakken sendes til Mille Gjerulff Nicolaysen, Esrumvej 106, 3000 Helsingør
Pakken skal indeholde Patruljenavn & Gruppenavn.
Når pakken er sendt, tages der et billede af kvitteringen som mailes til “opgaver@dinizuli.dk” – Husk: Patruljenavn & Gruppenavn.


Sundhedsstyrelsens 6 generelle råd

1. Gå i selvisolation hvis du har symptomer på COVID-19, er testet positiv eller er nær kontakt til en person smittet med ny coronavirus

2. Vask dine hænder tit eller brug håndsprit

3. Host eller nys i dit ærme

4. Undgå håndtryk, kindkys og kram

5. Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen

6. Hold afstand – og bed andre tage hensyn

 

TILMELDINGEN ER LUKKET NU

Der betales ved tilmelding via ovenstående link. Det er ikke muligt at betale kontant ved løbets start.

 

Skriv en mail til Løbsledelsen

GemGem

GemGem